logo

Екип

1Лидия Терзиева – управител

Лидия Терзиева завършва висшето си образование през 1976г. Професионалният си път започва в Изотсервиз, като превежда от английски език специализирана литература за проектиране на електронно-изчислителни центрове. Участва в организирането на курсове за обучение по английски език. През 1992г. специализира по програма „Маркетинг и мениджмънт на малкия бизнес” със съдействието на преподаватели от Ливърпулски колеж – Англия. Успешно се явява на конкурсен изпит за мениджър в ИЧС, а по-късно работи като методист в Езиков център „САНРА”.

През 1994г. създава със собствени усилия Езикова школа „ЛТС”, която през 2008г. прераства в Образователен център „ЕЛФИДИЯ”. Като ръководител на преподавателския екип помага на много млади педагози да натрупат опит в чуждоезиковото обучение и да стартират свой самостоятелен бизнес.

 

2Мариета Терзиева – офис-сътрудник, преподавател YLE

Мариета Терзиева е завършила СМГ „Паисий Хилендарски” през 1994г. с разширено изучаване на английски език. Възпитаник е на НБУ. На положен изпит в Центъра за квалификация и преквалификация към МСГ е оценена с ниво С1 като степен на владеене на английски език според Единните европейски критерии за познания по езици. Изучава педагогика и методика на преподаване на чужд език и започва преподавателска дейност в Езиков център „САНРА”. От 2001г. работи като офис-сътрудник и преподавател в Езикова школа „ЛТС”,понастоящем Образователен център „ЕЛФИДИЯ”. Участва в организацията и реализацията на много международни семинари, уъркшопове и майсторски класове. Притежава богато разнообразие от умения и качества.

 

3Десислава Радулова – преподавател PET, FCE, IELTS и на възрастни

Десислава Радулова завършва СУ „Климент Охридски” със специалности „Право” и „Методика на обучение по английски език” и е докторант по „Английска и американска литература". Тя е дългогодишен преподавател по английски език в гимназиален курс на Евро-училище „Ровел”. От септември,2012г. е преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски”.Работи по различни международни проекти и участва в семинари и уъркшопове, свързани с лингвистичното обучение. В Образователен център „ЕЛФИДИЯ” преподава от 2007г. и успешно подготвя високите сертификатни нива. Нейните курсисти са мотивирани и постигат изключително високи резултати на положените от тях изпити в Британски съвет. Лъчезарна, приветлива, с точен педагогически подход.

 

4Ива Алексиева – преподавател KET, PET, FCE и на възрастни

Ива Алексиева завършва като бакалавър СУ ”Климент Охридски”, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език”. От 2010г. е магистър–филолог - методика на чуждоезиковото обучение. Придобива опит в областта на писмен и симултантен превод по време на работа с водещи за страната фирми. От пет години преподава английски език в Образователен център „ЕЛФИДИЯ”   и спомага за повишаване качеството на обучение. Подготвя курсистите за ESOL изпити, нива А2, В1 и В2. Инициативна, организирана, способна да поема отговорности и прецизна в работата си, тя успешно се вписва и допълва екипа.

 

5Мария Младенова – преподавател предучилищна възраст и YLE

Мария Младенова завършва „Предучилищна педагогика” в СУ „Климент Охридски”. Полага успешен изпит за ниво на владеене на английски език С1 в Центъра за квалификация и преквалификация към МСГ. През 1993г. работи като преподавател по английски език към Езикова школа „САНРА”. През 1994г. открива собствена фирма за чуждоезиково обучение и става сътрудник на Езикова школа „ЛТС”, понастоящем Образователен център „ЕЛФИДИЯ”. Има дългогодишен опит в преподаването на английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

 

6Ангелика Лепоева - преподавател предучилищна възраст и YLE

Ангелика Лепоева завършва 31 СУЧЕМ с разширено изучаване на английски език. Успешно полага изпит в Британски съвет за ниво на владеене на английски език В2 според Общата европейска езикова рамка. През 2010г. завършва „Предучилищна педагогика и чужд език” в СУ „ Климент Охридски”. През същата година се включва в екипа на Образователен център „ЕЛФИДИЯ” като преподавател по английски език в детските заведения. С много любов и търпение, всеотдайност и отзивчивост тя завладява детската аудитория и постига отлични резултати в преподавателската работа с деца.