logo

История

Възникването на все по-голямата необходимост от владеене на чужд език и  нарастването на интереса на обществеността към ранното чуждоезиково обучение, доведоха до идеята за провеждане на занимателен английски език за деца още от детската  градина.

През 1994 година Езикова школа "ЛТС", сформирана от няколко млади и амбициозни преподаватели, разработи програма за обучение на деца от 1 ОДЗ, 65 ЦДГ и 119 ЦДГ. Чрез героите на чудни приказки, атрактивни игри и весели песнички децата бързо и неусетно усвояваха думи и изрази на английски език.

През учебната1995/96 година се сформира първата група от първокласници в ученически курс.

През лятото на 2004 година екипът на школата разработи за всяка възрастова група учебна програма за обучение по английски език по модули, съответстващи на всички нива според Общата европейска езикова рамка. Програмата е одобрена от НАППО към МС с експертен доклад на десугестопедичен център „Лозанов 4”.

През 2005 година бяха подготвени първите ученици, които успешно положиха изпит за придобиване на международно признатите и с безсрочна валидност сертификати на Кеймбридж. От тогава, всяка година, нашите курсисти се явяват на организирани от Британски съвет изпити, за да покажат своите знания и езикови умения.

През 2008 година Езикова школа "ЛТС", която се наложи с дългогодишния си опит и усърдна работа, прерасна в Образователен център "ЕЛФИДИЯ" с екип, състоящ се от високообразовани и квалифицирани учители, преминали специализирано обучение и усъвършенствали своите умения в професионални курсове и семинари.

Благодарение на показаните отлични резултати на нашите курсисти през 2010 година Образователен център„ЕЛФИДИЯ” бе официално сертифициран от Cambridge ESOL Centre, като център за подготовка на кандидати за Cambridge ESOL Examinations.