logo

Нова учебна година

 

Уважаеми родители,

 

Ние ще започнем учебната година присъствено, но в настоящата ситуация е важно всички мерки, според условията на пандемията, да бъдат приемани като значими за опазване здравето на децата и семейството. За да успеем заедно в това си начинание, ни е нужна вашата помощ. С тази информация Ви запознаваме с правилата и Ви молим да ги обсъдите с вашите деца. Отделете за това 10 минути, не е необходимо повече!

Основното е:

1.Регионалните правила за борба с КОВИД-19 продължават да важат: хигиена, спазване на дистанция, поведение-етикеция при кашляне и кихане, често миене на ръце и ползване на антибактериален гел. През първите две седмици след завръщане от ваканция да се носи защитна маска, покриваща устата и носа.

2. Най-важното правило е: Детето да не посещава заниманията по англ. език, ако е болно или има макар и най-незначителните грипни симптоми. Това важeше и досега, но от тук нататък е от особено значение. В школата трябва да идват само деца, които нямат грипни симптоми или представят мед. бележка, че сиптомите са по други причини (алергия).

3. Ако детето или член от семейството е под карантина, детето преминава към обучение в електронна среда от разстояние като наблюдава урока и двупосочното педагогическо взаимодействие с децата в реалната класна стая, без обаче да може да участва активнов урока.

4. В случай, че се наложи преминаване към дистанционно обучение на цялата група, погрижете се детето да има достъп до електронни устройства и интернет.

Учебната 2020/21 година за ученическите и сертификатни курсове ще започне присъствено, както следва:

  • За групите от Стартер до А1 ( Starters, Movers, Flyers)

-         с посещения понеделник и сряда, първият учебен ден е 5-ти октомври;

-         с посещения вторник и четвъртък, първият учебен ден е 6-ти октомври.

  • За групите от А1+до В1+

-         с посещения понеделник и сряда, първият учебен ден е 28-ми септември;

-         с посещения вторник и четвъртък, първият учебен ден е 29-ти септември;

-         с посещения само в понеделник, първият учебен ден е 28-ми септември;

-         с посещения само в петък, първият учебен ден е 2-ри октомври.

  • За групите от В2 до IELTS и подготовка за матури с посещения в събота, първият учебен ден е 3-ти октомври.

 

Езиковата школа си запазва правото при възникнала необходимост да променя деня, часа, преподавателя и времетраенето на курса   по учебен план.

Всички посочени цени на курсовете не включват учебната система, която се заплаща при записване в съответния курс.

Имената на ученическите  курсове са съобразени с програмата на езиковата школа за съответното ниво.

Уточняването на графика (дните и часовете за посещения) става при записването на ученика за съответния курс.