logo

Обща европейска езикова рамка

Международно признат стандарт за степен на владеене на английски език според Общата европейска езикова рамка

 

 Young Learners English (YLE): Starters

Young Learners English (YLE): Starters – начален Young Learners English (YLE) изпит. Той е за деца, които са направили първите стъпки в обучението си по английски език.
Обхваща основните езикови умения, с които си служи едно дете. Ниво Starters е с теми и ситуации, близки до децата и им дава увереност да използват и подобряват английския си език.

Young Learners English (YLE): Movers

Young Learners English (YLE): Movers - вторият Young Learners English (YLE) изпит. Той е оценен като ниво А1 според Общата европейска езикова рамка (Common European Framework of Reference - CEFR). В това ниво детето умее давзема участие в елементарен разговор, разбира прости указания, бележки и информация, използва основни изрази и прави елементарно описание на място, дата и време.

Young Learners English (YLE): Flyers

Young Learners English (YLE): Flyers - третият Young Learners English (YLE) изпит е за най-високото специализирано за детска възраст ниво на Cambridge ESOL. То е оценено като ниво А2 според Общата европейска езикова рамка (Common European Framework of Reference - CEFR) и се изравнява с нивото за възрастни. Поради тази причина би могло след покриване на ниво Flyers да се премине към ниво В1(PET). В ниво Flyers детето умее да разбира написан текст, използва фрази и изрази в речта си, умее да представя себе си и отговаря на въпроси, свързани с обкръжаващия го свят, провежда разговор, когато му се говори бавно и отчетливо.

А1 (за възрастни)

А1 (за възратни) -   Разбира и използва познати всекидневни изрази, както и прости изречения, които имат за цел да отговарят на конкретни нужди. Може да се представи или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където живее, хората, които познава, нещата, които вижда и притежава и т.н., и може да отговаря на подобни въпроси. Общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо.

А2 (KET, KET for schools)

А2 (KET, KET for schools) – Рзбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие, напр. елементарна лична и семейна информация, работа, покупки и т.н.. Може да общува по време на обичайни дейности, които изискват пряка информация по познати всекидневни теми. Може да описва с прости езикови средства своето образование и да говори по теми според преките си потребности.

В1 (PET, PET for schools)

В1 (PET, PET for schools) – Разбира основни моменти, когато се използва стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.. Може да се справя в ситуации по време на пътуване в страна, в която се говори английски език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие и случка , да представя проект или идея и да обяснява очакван резултат.

В2 (FCE, FCE for schools)

В2 (FCE, FCE for schools) – Разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува спонтанно и непринудено, да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците на различни гледни точки.

С1, С2 (IELTS - International English Language Testing System)

С1, С2 (IELTS - International English Language Testing System) – Изразява се спонтанно и свободно, използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Разбира без усилие всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като разбира причинно-следствените връзки. Може да отличава детайлни смислови нюанси и владее добре средствата за организация и свързаност на речта.

Повече за IELTS