logo

Учебен график I -ви срок на 2018/19 учебна година

ДЕН

ВЪНШЕН КАБИНЕТ

ВЪТРЕШЕН КАБИНЕТ

МАЛЪК КАБИНЕТ

група

час

учител

група

час

учител

група

час

учител

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

LB1a

0900-1200

Алексиева

LB1+a

0900-1200

С.Радулов

A1+a

0900-1030

М.Терзиева

 

 

 

 

 

 

 IIc  1040-1200  М.Терзиева
   
     Ic 1320-1440   М.Младенова      

LA2a

1400-1530

М.Терзиева

 LB1+b  1440-1610 С.Радулов       

 

 

 

 

 

 

     
 Ia  1745-1905  А.Лепоева

Starterа

1745-1905

Димитрова

 
   

В

Т

О

Р

Н

И

К

  IIIb
 0900-1020
 М.Терзиева
       
 
 

LA2c

1030-1200

М.Терзиева

 

 

 

     
 
 
 
           

 

 

 

IIIa

1400-1520

Д.Радулова

 LA2b  1430-1600
 А.Лепоева
 LB1  1545-1715
 Алексиева

 IIa

1525-1645 

М.Терзиева 

     

IIb

1745-1905

M.Младенова

Starterb

1745-1905

Димитрова

 
 
 

С

Р

Я

Д

А

 A1+a  0900-1030  M.Терзиева

 

 

 

 

 

 

  IIc
 1040-1200  M.Терзиева

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

LA2a

1400-1530

М.Терзиева

LA1+b

1400-1530

А.Лепоева

     
   
 

 

 

 

     

Iа

1745-1905

А.Лепоева

Startera

1745-1905

Димитрова

   
 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

 IIIb  0900-1020  М.Терзиева        
 
 

LA2c

1030-1200

М.Терзиева

 

 

 

     

 
 
           
 
   

IIIa

1400-1520

Д.Радулова

 LA2b  1430-1600  А.Лепоева

 LB1

1545-1715

 Алексиева

 IIa

1525-1645  

М.Терзиева 

     

IIb

1745-1905

M.Младенова

 Starterb

 1745-1905

Димитрова 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

                 
     

 

 

 

     
     

 

 

 

     

LA1+b

1400-1530

A.Лепоева

Ic

1320-1440

М.Младенова

 
 
 

 

 

 

 LB1+b  1440-1610  С.Радулов      

 

 

 

 LB2
 1610-1810
С.Радулов      

С

Ъ

Б

О

Т

А

IELTSnew

0900-1100

C.Радулов

IELTS ex

0900-1100

Д.Радулова

 B2+

1000-1200 

Алексиева 

 B2

1110-1310

C.Радулов

 IELTSold

1130-1430

Д.Радулова