logo

Зрелостници

IELTS

IELTS /International English Language Testing System/ е най-високото ниво като степен на владеене на английски език, надеждно и признато в образователните институции, държавните агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. Над 1.4 милиона кандидата преминават през този изпит всяка година, за да дадат начало на своето висше образование.

Курсът се провежда в рамките на две учебни години, 3 учебни часа седмично по 40 минути. Системата на обучение "Ready for IELTS" – Macmillan се предлага във формат Academic, при който се оценява дали кандидатът е готов да учи в академична среда, където се говори и преподава на английски. Изпитът IELTS се контролира съвместно от Британски съвет, IDP:IELTS Australia и изпитния отдел на Университет Кеймбридж. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични курсове се базира на резултатите от този изпит.

IELTS-1IELTS-2

Подготовката обхваща четири компонента:
Reading -  да разбира основните идеи, детайлите, логичните аргументи, мнението и възгледите на автора. Текстовете варират от художествена до специализирана литература, която въпреки своята специфика, се разбира от кандидатите.
Writing - да разсъждава по въпроси, които са от общ характер и са подходящи за кандидатстване във висши учебни заведения или търсене на професионална реализация. На кандидата се представят графики, разписания, таблици или диаграми и той следва да ги обясни със свои думи; да описва и обяснява данни и даден процес, като представя своята гледна точка, аргумент или проблем.
Listening - да разбира главната идея и детайли от фактическа информация, мнението и възгледите на говорещите, целта на беседата и да следва развитието на идеите.
Speaking - да провежда разтовор със събеседник, като задава и отговаря  на въпроси, свързани с разнообразни теми.

Повече за IELTS

Матури

Пет-месечен курс , покриващ основните компоненти на матурата по английски език: слушане с разбиране, граматика- трансформация на изречения, четене с разбиране и писане на есе. Учебната система за подготовката е “Gateway” на издателство “Macmillan” , която покрива ниво В2+ от Общата европейска езикова рамка, необходимо за успешно представяне на матурата.

Курсът се провежда един път седмично по 4 академични часа.

gateway-1gateway-2