logo

Предучилищна възраст

Детски заведения – Pre-school

Курсовете са за деца от 3 до 6 годишна възраст в рамките на три учебни години, 2 - 3 часа седмично, като децата се разделят на нива по възрастов признак. Продължителността на учебния час е съобразена с изискванията на МОН за съответната възраст. Обучението се провежда изключително атрактивно и увлекателно - с много песнички, стихчета, игри и драматизации. Темите са от кръгозора на децата, близки до тях и тяхното ежедневие: "Как се казвам", "Моето семейство", "Моят дом", "Моите играчки", "Плодове и зеленчуци", "Цветовете на дъгата", "Тръгвам на училище", "Домашни животни", "Диви животни", "Животните във фермата", " Четирите сезона", "Частите на тялото", "Мога да броя до 10 / 20", "Моята класна стая", "Моето училище", "Моята чанта", "Коледа", "Великден", " Улицата, на която живея", "Пролетни цветя" и др.

Обучението се провежда по системи "Get Ready" - Oxford University Press, "Young Children's Picture Dictionary " - Longman и "Brilliant fun" - Macmillan, обединени в една обща система и програма за предучилищна възраст, разработена от екипа на Образователен център „Елфидия” и одобрена от НАПОО към МС.

Pre-school-1Pre-school-2Pre-school-3

 

Pre-school level

Всяка учебна година, от началото на месец ноември, Образователният център предлага допълнително обучение във встъпително ниво за 6-7 годишните бъдещи първокласници. Часовете се провеждат в рамките на една учебна година, 2 пъти по 2 учебни часа по 30 минути. Работи се по система "Fly High 1" – Longman, с цел начално ограмотяване.

 Pre-school-Level-1Pre-school-Level-2Pre-school-Level-3

Богато илюстрована и забавна, системата Fly High помага на децата неусетно да усвоят учебния материал. Чрез забавни истории, героите от страниците помагат на децата успешно да овладеят четирите основни езикови умения: четене, говорене, писане и слушане.