logo

11-18 годишна възраст

А2 (KET, KET for schools)

KET ниво / Key English Test /, съответстващо на ниво А2 от Европейската Езикова Рамка на Съвета на Европа, е в рамките на една учебна година, 4 учебни часа седмично по 40 минути, по система "Laser A2" на издателство Macmillan.

А2-1A2-2

Подготовката обхваща три компонента:
Reading & Writing - да разбира прости изречения с информация като надписи, брошури,вестници и списания, да попълва липсващи думи в прости изречения и да пише кратко съобщение или бележка.
Listening - да разбира съобщения или елементарен разговор, когато се говори отчетливо и бавно.
Speaking - да взема участие в разговор, като отговаря и задава прости въпроси, да събеседва, пресъздавайки  реална обстановка от живота.

Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.

В1 (PET, PET for schools)

PET ниво"/Preliminary English Test/, съответстващо на ниво В1 от Европейската Езикова Рамка на Съвета на Европа, е в рамките на една учебна година, 4 учебни часа седмично по 40 минути, по система "Laser B1" на издателство Macmillan.

B1-1B1-2

Подготовката обхваща три компонента:
Reading & Writing - да чете текстове от надписи, журнали, вестници и списания и да  разбира основния смисъл,  да използва речник и структури за кратко съобщение и да пише разказ или писмо (около 100 думи).
Listening - да разбира смисъла на разговор, включващ съобщения, интервюта и дискусии от ежедневния живот,  да разбира възгледите и мненията на говорещите.
Speaking - да взема участие в разговор, питайки и отговаряйки на въпроси и  да говори свободно за това, което харесва и не харесва.
Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.

Междинен модул

B1+ е междинен модул, който затвърждава и надгражда усвоеният материал в ниво B1, като разширява езиковата компетентност и задълбочава граматичните познания на курсистите. Така преходът от B1 към B2 става по-плавен и гарантира успешното преминаване през следващото сертификатно ниво. Модулът е в рамките на една учебна година, 4 учебни часа седмично по 40 минути.

B1 1B1 2

Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.

В2 (FCE, FCE for schools)

FCE /First Certificate in English/, съответстващо на ниво В2 от Европейската Езикова Рамка на Съвета на Европа, е в рамките на две учебни години, 4 учебни часа седмично по 40 минути, по системите:

"Objective FCE" - Cambridge University Press

"Laser B2" – Macmillan

B2-1B2-2

Подготовката обхваща пет компонента:
Reading - да разбира съдържанието и структурата на текст, който е съобразен с училищна възраст и източниците са списания, статии и реклами.
Writing - да пише писмо или email (120-150 думи), както и статия, есе, писмо, доклад или кратка история (120-180 думи).
Use of English - да си служи с граматика и лексика.
Listening - да следва и разбира постановката на обикновена реч, като новини, програми , публични съобщения и други източници, но съобразени с училищна възраст.
Speaking - да провежда събеседване и непринуден разговор върху широк кръг от теми.

Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.