logo

7-10 годишна възраст

Началното езиково обучение обхваща детските сертификатни нива: Starters, Movers, Flyers, обединени под наименованието Young Learners English (YLE). Те са предназаначени за деца от 7 до 10 годишна възраст и определят основните им умения да слушат, говорят и пишат на английски език.

За усвояването на тези нива се работи със системата “Fizz” – Longman, която включва четене, граматика и писане, които са поднесени   чрез забавни истории и приключения на героите.
Обучението включва работа с интерактивна дъска, което превръща “Fizz” в динамична система. Мултимедийното обучение помага за неусетното и забавно усвояване и затвърждаване на материала.

 

Young Learners English (YLE): Starters

Young Learners English (YLE): Starters е за деца на 7 - 8 годишна възраст. Часовете се провеждат в рамките на една учебна година, 2 пъти по 2 учебни часа по 40 минути. Около 30 часа се предвиждат за припомняне и затвърждаване на английската азбука и от 90 до 100 учебни часа за запознаване с основните граматични правила и за придобиване на умения за съставяне на прости изречения.

Starters-1Starters-2Starters-3

 

 

Децата се подготвят по три основни компонента, включени   в   изпитния формат: Listening, Reading & Writing и Speaking

Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.

 

Young Learners English (YLE): Movers

Young Learners English (YLE): Movers e за деца на 8 - 9 годишна възраст. Часовете се провеждат в рамките на една учебна година, 2 пъти по 2 учебни часа по 40 минути.   

Starters-4Starters-5Starters-6

 

 

Децата се подготвят по три основни компонента,
включени в изпитния формат: Listening,
Reading & Writing и Speaking.

 Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.

 

Young Learners English (YLE): Flyers

Young Learners English (YLE): Flyers е за деца на 9 - 10 годишна възраст. Часовете се провеждат в рамките на една учебна година, 2 пъти по 2 учебни часа по 40 минути.

Starters-7Starters-8Starters-9

 

 

Децата се подготвят по три основни компонента,
включени в изпитния формат: Listening,
Reading & Writing и Speaking.

Учебната програма завършва с изпит, даващ реална оценка на знанията, придобити през учебната година.